Nargilenin Tarihi Hakkında Bilgi-Nargile Ne Zaman Bulundu?

Nargilenin tarihi tam olarak bilinmese de en ilkel hali Hindistan topraklarında ortaya çıkmıştır. Nargile, kendine has içim şekli ve adabı ile tütün kullanımının en çok bağdaştığı tütün içme aracı haline gelmiştir.

 

Nargilenin tarihi, Nargile Ne Zaman Bulundu?

Nargilenin tarihi tam olarak bilinmese de popüler hale gelmesi tütün kullanımının yaygınlaşması dönemine denk gelmektedir. Milattan önce keşfedilen tütün, zaman içinde pek çok amaç için kullanıldı. Mayalı ve Aztekli papazlar tarafından dini ritüellerde, tören alanlarında kullanılmaktaydı. Avrupa’ya ilk yayıldığı dönemlerde tıp alanında, sağlığa iyi geliyor iddialarıyla tütün kullanımı artış göstermişti. Büyükelçi Jean Nicot, dönemin Fransa Kraliçesi Catherina de Medici’nin ağrıları için tütünü sunmuştu.  Kraliçenin tedavisinde pozitif etki görülmesiyle tütün hızla yayıldı. Tütünün yayılışında önemli bir rolü olan Jean Nicot’un ismi, bilim insanları tarafından tütüne verildi. Tütün bilimsel adı olan Nicotiana’yı Elçi Jean Nicot’tan almaktadır. Zaman içinde tütün, ‘’sefir otu’’ veya ‘’kraliçe otu’’ isimleriyle de anılmaktaydı.

İnsanlar tütünü içebilmek için çeşitli yollar türetti. Sigara, pipo, nargile aracılığıyla hatta ağızda çiğnenerek kullanıldı.

 

Nargilenin Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Tarihte nargileye ilk kez tahmini bin yıl önce, Hindistan’ın kuzey batısında rastlanmaktadır. Nargilenin tarihi süreci, en ilkel hali olarak Hindistan cevizine küçük bir delik açılarak, içinin boşaltılmasıyla ortaya çıktı. İçi boşaltılan Hindistan cevizi kabuğuna su doldurulduktan sonra kabuğun etrafındaki sakalımsı iplikler kazınıp, deliğe geçirilen kamışın üstünden bir bitki yakılırdı. Bir başka delikten suya daldırılan bu kamışla da duman ciğerlere çekilirdi. Ne kadar ilkel bir yöntem gibi görünse de günümüz modern nargilesinin işleyiş mekanizmasına tıpatıp benzemektedir. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda, Güney Afrika’da da ilk nargile ile alakalı bilgilere ulaşıldı. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerde Güney Afrika’da bulunan Hottentot kabilesinin geyik boynuzunun ucuna ufak bir delik açarak bir otu yaktığı bilinmektedir. Araştırmalar derinleştirilince aynı kabilede nargilenin su kabağı aracılığıyla da kullanıldığı keşfedilmiştir. Dünyanın iki ayrı kıtasında ilk nargile içilmekteydi fakat bu kişilerin birbirlerinden haberi yoktu. Amerika keşfedilip tütün Asya ve Afrika kıtasına ulaşana kadar olan bu süreçte, nargilelerde hep uyuşturucu bitkiler içilmekteydi. Nargile kullanımında yapısal olarak tek değişiklik, Hindistan cevizi ve boynuz yerine su kabağının kullanılmaya başlanılmasıdır.

 

Nargile Kullanımının Yaygınlaşması

Tütün, Amerika’nın keşfinden 110 yıl sonra, 1601-1602 yılları arasında Osmanlı’ya girerek kullanılmaya başlandı. Önceleri yalnızca ithal tütünden vergi alınırken, tütün tiryakilerinin çoğalması üzerine dönemin din adamları, tütün kullanımına karşı fetva çıkardı. I. Ahmet döneminde uygulanan tütün yasakları, daha sonraları tahta çıkan Sultan Mustafa ve II. Osman devirlerinde gevşetilmiştir. Tütün kullanımı, Osmanlı döneminde en çok nargile aracılığıyla benimsenmiştir. Tütün ve nargile kısa sürede Türk kahvehanelerinde önemli bir yer tuttu. Kahvehaneler zamanla nargile etrafında toplanılan kültürel konuların konuşulduğu sosyal mekanlar halini aldı. Devlet yönetiminin eleştirildiği kahvehaneler, tütün ve nargile kullanımının artması ile tütün yasakları kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

 

Kısaca Nargilenin tarihi tam olarak bilinmese de ilk halinin Hindistan topraklarında bulunduğu bilinmektedir. Tütünden önce farklı bitkilerin içildiği nargile, tütünün yaygınlaşması ile popülerliğini artırmıştır.