Sun Cured ve Flue Cured Tütünlerin Özellikleri

 

Önemli bir ihracat ürünü olan tütünün, üretilmesinden kaynaklı olarak birçok çeşidi bulunmaktadır. Tütünler yetiştirildikleri bölgelere göre farklı karakteristik özellikler sergilemektedirler. Oriental tütün olarak da bilinen Türk tütünlerini diğer tütünlerden ayıran farklı karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Oriental tütünü diğer tütün çeşitlerinden ayıran özellikler arasında yaprak büyüklüğü, kokusu ve tadı bulunmaktadır. Tütünler yetiştirildikleri bölgelere göre farklı karakteristik özelliklere sahip oldukları için yetiştirildikleri bölgelerin adıyla anılmaktadır. Türk tütünleri yetiştirildikleri bölgelere göre 4 gruba ayrılmıştır. Bu gruplar Marmara-Trakya, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri olarak gruplandırılmaktadır.

 

Sun Cured ve Flue Cured Tütünler

Sun Cured Tütünler

 

Türkiye’de üretilen tütünlerin büyük bir çoğunluğu sun cured tütünlerdir. Sun Cured kelime anlamıyla güneşte kurutulmuş anlamına gelmektedir. Türkiye’de ki tütünlerin büyük bir oranı sun Cured tütünlerdir bir diğer deyişle güneşte kurutulmuştur. Üretilen tütünlerin %98’i sun Cured tütünler olup geri kalan kısmı air-cured, light air-cured ve flue-cured tütünlerdir.

 

Flue Cured Tütünler

Flue-cured tütünler dünya çapında en çok kullanılan tütün çeşitlerinden biridir. Flue-cured tütünler, sigara üretiminde kullanılan en önemli tütün çeşitlerinden biridir. Sigara üretimi için en çok tercih edilen tütünlerden biri olmasının en önemli nedeni sigaraya kattığı aromatik tattır. Tütünlerde kaliteyi belirleyen kriterlerden en önemlisi ise tütünün yanma kabiliyetidir. Yanma kabiliyeti olarak flue-cured tütünlerin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Flue-cured tütünün kalitesini belirleyen diğer kriter ise kimyasal özellikleridir. Flue-cured tütünün kimyasal özelliklerinde kül, şeker oranı, azot miktarı ve alkoloid miktarı özelliklerinin hepsi tek başına önem arz etmektedir.